08.05.2023 Kamenický Šenov

V Šenově závodníky opět potrápila kopcovitá trať. V těch nejmladších kategoriích chlapců a děvčat na trati 100 m jsme hned na začátků závodů získali dvě zlaté medaile! Vybojoval je pro nás Karlík Horčík, který závodění přichází na chuť a Anička Horčičková.

Medaile jen cinkaly

Tím ovšem výčet úspěchů našich závoďáků zdaleka nekončí! Další zlatou získaly s přehledem Amálka Horčičková, která doběhla před stříbrnou Terezkou Štorkánovou a Adélka Smrkovská - na trati 500 m. Kačka Štorkánová doběhla před Bětuškou Smrkovskou na 5. místě. V té samé kategorii, s o rok stašími děvčaty běžely také Tonička Horčik a Jovanka Iovanovici. Eliška a Dan Hanykovi poměřili své síly na trase dlouhé 1 km, stejnou distanci běžel i Lukáš Pazderník. Tereza běžela mílařskou trať 6 km a Karel si přidal jeden nepříjemný okruh navíc v hlavním závodě. 

Výsledky běhu Kamenickým Šenovem

Karlík Horčík 1. místo
Anička Horčičková 1. místo
Amálka Horčičková 1. místo
Terezka Štorkánová 2. místo
Adélka Smrkovská 1. místo běh 500 m
Kačka Štorkánová 5. místo běh 500 m
Bětuška Smrkovská 6. místo běh 500 m
Tonička Horčik 7. místo
Jovanka Iovanovici 8. místo
Eliška Hanyková 9. místo
Daniel Hanyk 6. místo 
Adélka Smrkovská 4. místo běh 1000 m
Alžběta Smrkovská 5. místo běh 1000 m
Kateřina Štorkánová 7. místo běh 1000 m
Lukáš Pazderník 11. místo

Tereza Macháčková 1. místo běh 6 km
Karel Štorkán 8. místo běh 11 km

Fotogalerie Běhu Kamenickým Šenovem

 

Propozice: Město Kamenický Šenov a  klub biatlonu pořádají 47.ročník Běhu Kamenickým Šenovem 8.5.2023

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Město Kamenický Šenov  a  klub biatlonu
Datum konání : 8.5.2023
Místo konání: sportovní areál u Sokolovny, GPS 50° 46' 15.0862" N, 14° 28' 28.4498" E
Prezence: sportovní areál
Přihlášky: kluby do 5.5.,jednotlivci možnost předem nebo v den závodu
Informace: Jan Půlkrab, Švermova 739,K. Šenov 47114,mobil 777719241 Šárka Půlkrabová, mobil 777719244, www.kamenicky-senov.cz,www.bkmanusice.estranky.cz janpulkrab@seznam.cz,sarkapulkrabova@seznam.cz
Startovné: dospělí 100,- Kč, dorost 50,- Kč, děti 20,-Kč.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje.
Pojištění: závodníci a jejich doprovod se zúčastňují na vlastní nebezpečí, organizační výbor proto doporučuje uzavření vlastní pojistky.
Technická ustanovení:
Prezence: od 9.00 hod. pro kategorii žáci, ostatní do 15 min. před st. časem. Start první kategorie v 10.00 hod.
Věkové kategorie: žactvo, dorost, dospělí dle kategorií platných pro rok 2023.
Vyhlášení výsledků: žactvo kolem 11:15 hod, dorost  a  dospělí po doběhu  hlavního závodu.
Ceny: medaile a diplom pro první tři závodníky v kategorii a všechny děti v kategorii roč. 2018 a mladší
Hlavní závod na 11000 m: dva okruhy po tradiční trati, změna je v místě startu ( sokolovna – Prácheň – Češka – silnice Slunečná – Kamenický Šenov – sokolovna)
Časový program závodu:start první kategorie žactva v 10.00 ho, Start mílaři,dorostenci,juniorky  cca v 11.45 hod. start hlavního závodu cca v 11.45 hod.
Povrch tratě: většinou  asfaltový podklad 

Kategorie a časový program pro rok 2023
start- hod     kategorie               ročník narození               trať
10.00           dívky do 5 let        2018 a ml.                       100 m

                    chlapci do 5 let      2018 a ml.                       100 m

                    žákyně do 7 let      2016 – 2017                    200 m

                    žáci do 7 let           2016 - 2017                    200 m

                    žákyně do 9 let      2014 – 2015                    500 m

                    žáci do 9 let           2014 – 2015                    500 m

                    žákyně do 11 let    2012 – 2013                    1000 m

                    žáci do 11 let         2012 – 2013                    1000 m

                    žákyně mladší       2010 – 2011                    1000 m

                    žáci mladší             2010 - 2011                    1000 m

                    žákyně starší          2008 – 2009                     1000 m

                    žáci starší              2008 – 2009                     1000 m

                    dorostenky             2006 – 2007                    1000 m

11.15           vyhlášení žactvo a dorostenky                                                                         
11.45           dorostenci             2006 – 2007                    5000 m      jeden okruh

11.45           juniorky                2004 – 2005                    5000 m    

11.45           mílaři                     bez rozdílu věku             5000 m

11.45           mílařky                  bez rozdílu věku             5000 m

11.45           junioři                   2004– 2005                     11000 m   dva okruhy

11.45           muži do 39 let       1984 – 2003                    11000 m

11.45           muži do 49 let       1974 – 1983                    11000 m

11.45           muži do 59 let       1964 – 1973                    11000 m

11.45           muži 60 let a st.     1963 a st.                        11000 m

11.45           ženy do 35 let        1987– 2003                     11000 m

11.45           ženy 36 let a st.     1986 a st.                        11000 m

13.00 – 13.30          vyhlášení výsledků všech kategorií
V případě malého počtu startujících v žákovských kategoriích budou kategorie chlapců a dívek sloučeny   
Tratě závodu: žactvo do 5 a 7 let v areálu, žactvo do 9,11 let, mladší, starší žactvo a dorostenky okolo areálu, mílaři, dorci, juniorky  - jeden okruh, ostatní 2 okruhy.
Start u Sokolovny – Topolova – Sokolská – u Sokolovny průběh , cíl
Hlavní závod: 1 okruh start u Sokolovny – Palackého, cyklostezka, Nadlesí, Marxova, Česká skála, silnice od Slunečné, směr Kam. Šenov, 1 okruh – Palackého, cíl u sokolovny, 2 okruh – cyklostezka, Nadlesí, Marxova, Česká skála, silnice od Slunečné, směr Kam. Šenov, Palackého, cíl u Sokolovny 
Parkoviště: dle pokynů pořadatele (u křižovatky Obecní a Rybniště)

 

 
Úvodní stránka       Novinky       Kontakt       Napište nám